U.P. kong Pinakamamahal

 

University of the Philippines Sunflower

The U.P. Sunflower

Sa paglilinis ng bodega
Isang Linggo ng umaga
May mga bagay na nakita
Na nagpanumbalik ng mga alaala

University of the Philippines Admission Slip

“… you qualified for admission… to U.P. Diliman… for a DEGREE PROGRAM W/ AVAILABLE SLOTS…”

Taos-puso ang aking tuwa
Noong sa akin ay inihatid
Ang iyong liham ng pagtanggap
Na may basbas na kalakip

University of the Philippines Oblation

Atat.

Lumuwas na dali-dali
Patungong Quezon City
Upang litrato’y maiguhit
Kasama ang rebultong kapuri-puri

University of the Philippines Ikot Map

Oo, nag-print pa ako ng mapa. Bakit ba? 🙂

Nguni’t sa aking pag-ikut-ikot
Ay may mga nagpaabot
Na ang pagpapalitrato’y
May sumpa sa pagtatapos

Nihonggo quiz

Shin Airikku Sekku. Minus 0.5 points for the non-Japanese numberings! 🙂

Nagsimula ang unang taon
Sa pagbati ng Ohayou

Panonood ng horror,

eiga sai 2005 flyer

Eiga Sai 2005 Flyer. Required at may reaction paper. Pero hindi pa naman in Nihonggo. In English lang muna. 🙂

At pag-aaral ng mga sailor

Vampires, Psychic Girls, Flying Women and Sailor Scouts: Four faces of the young female in Japanese Popular Culture

Hindi ko rin akalaing may ganitong klaseng pag-aaral. 🙂

Nandiyan rin ang phonetics
Sa major na linguistics

International Phonetic Alphabet

Z is a voiced fricative and alveolar sound. Ano daw???

Kung saan nagkalintik-lintik
At sa pag-aaral ay natinik

University of the Philippines College of Mass Communication College Admission Slip

“This is to inform you that Ms. Sheen… of the College of Social Sciences and Philisophy is eligible… as a shiftee to the B.A in Film and Audio-Visual Communication program

Kaya’t hindi na nagpatumpik-tumpik
At sa CMC ay pumanhik
Upang sumpa’y hindi na manabik
At tuluyan nang manahimik

Si Bazin ay nagpakilala

Andre Bazin readings

The Evolution of the Language of Cinema. Andre Bazin.

Habang si Dark Room ay bentang-benta

C-print

Contact print. From the looks of it, may mali akong ginawa sa developer or fixer.

At sina Hi-8 at Mini-DV ay umaariba

Hi-8 and Mini-DV cameras

Oo, inabot ko ang Hi-8 cameras. Walang pakialamanan.

Lahat ito, upang si Karl ay lubos na mahinuha

marxism and psychoanalysis

Ang paboritong thesis theory ng mga film students. 🙂

Dito kung saan pagkamalikhai’y binungkal

Precious Mining Corporation. Thesis. University of the Philippines. College of Mass Communication.

May empleyado silang “Pa Ba Sino” ang pangalan. Logo by Lara Gotis. Mula sa “Salot”, isang maiksing pelikula ni Jay Jomar Quintos.

Tungo sa pagkilalang inaasam

agatha terencio

“Given… this 4th day of September, 1956” Mula sa “Agatha”, isang maiksing pelikula ni Sheiglyn Encelan.

Kahit pa huli sa teknolohiya

old school clapper

Define old school probinsiya shoot.

Ang mahalaga’y nadinig ka

potion. UP Film Institute

Ang Mahiwagang Tubig ng Kaligayahan. Mula sa “Brgy. Maligaya”, isang maiksing pelikula ni Sheen Irerick Seeckts.

Kaya’t nang ang kurso’y natapos na
At naglaho nang tuluyan ang sumpa
Magiting kong itinaas ang aking kaliwa
At isinuot ang sablay sa aking pagkanta
“U.P. naming Mahal…”
“Mabuhay ang pag-asa ng bayan!”

University of the Philippines graduation. UP Film Institute Basement.

Patungo sa mahal naming UP Film basement.

 

Kaya’t sa pagpapatuloy ng aking paglilinis

Ito ang mga lumihis

Sa basurahang sigurado na ang alis

Sabay sabing “kayo ay aking mami-miss”