ONE STEP AT A TIME: The 2013 Unclaimed Baggage Center Catalogue

one step at a time copy
.
Welcome once again to my UNCLAIMED BAGGAGE CENTER, where uncollected luggage are being sold.
.

This year I decided to take the ladder to freelance film life. Let’s take a look at this year’s list of items for sale to see how my climb had been. Enjoy!

(The 2012 Catalogue is available here)

.

.

.

BAGGAGE NAME: Ekstra
BAGGAGE DESCRIPTION: Cinemalaya Directors’ Showcase Entry
DATE OF DEPOSIT:  01252013
STATUS: sold to me

With Ms. Vilma Santos on the set of EKSTRA

With Ms. Vilma Santos on the set of EKSTRA

For me, this film was all about catching up.

After spending more than a year in regular TV work, the few film projects in the last quarter of 2012 were like turning the car key and trying to ignite the engine that went dormant for quite a long time. In this project with Direk Jeffrey Jeturian, finally, I was able to jumpstart the sleeping engine of passion inside of me.

.

.

.

BAGGAGE NAME: Sana Dati
BAGGAGE DESCRIPTION: Cinemalaya Director’s Showcase Entry
DATE OF DEPOSIT: 03302013
STATUS: sold to me

Actors and Actresses on the set of Sana Dati

Actors and Actresses on the set of Sana Dati

We were shooting this film in the same time frame as Ekstra so I was only able to supervise continuity for half of the shooting days. The movie was hailed Best Film in the Cinemalaya Directors’ Showcase category.
I could say that the experience was another step in the ladder. It was all about getting used to the life again, after more than a year.


This post had been transferred by the author to another blog named “Nimotsu Counter.” To see the rest of the catalogue, kindly click here.

 

Ang Pagsugod ng mga Bulalakaw, mga Viking at mga Katipunero

Noong isang taon, isang parada, fireworks at isang maringal na salu-salo ang dahilan ng aking kaligayahan sa araw ng Disyembre 14 (Parade, Fireworks and A Royal Banquet). Ngayong taon, kakaibang paraan naman ng pagsasaya ang naganap.


Ang oras ay lagpas alas-dose na.  Disyember 14 na ang petsa.  Tumunog ang aking telepono at ang mga ito ang aking nakita.

Ito ang mga unang nagdulot sa akin ng ngiti sa araw na ito.

Maya-maya lamang ay dumating na ang mas inaabangan ko.

Tinalo man sila ng liwanag ng buwan, hindi sila nagpapigil upang ipakita sa akin ang maniningning na mga regalo mula sa kalangitan.  Wala pa ring kupas ang mga Geminid.  At wala akong sawang panonoorin sila taun-taon.

Bitbit ang aking mga kahilingan, muling bumalik ang dalawampu’t limang bulalakaw na Geminid (ang totoo, na-trapik ata ang isa kaya dalawapu’t apat na lamang ang nakabalik)  pabalik sa kalangitan.

 


This post had been transferred by the author to another blog named “Nimotsu Counter.” To read the rest of my 25th birthday celebration together with Vikings and Katipuneros, kindly click here.