Ang Pagsugod ng mga Bulalakaw, mga Viking at mga Katipunero

Noong isang taon, isang parada, fireworks at isang maringal na salu-salo ang dahilan ng aking kaligayahan sa araw ng Disyembre 14 (Parade, Fireworks and A Royal Banquet). Ngayong taon, kakaibang paraan naman ng pagsasaya ang naganap.


Ang oras ay lagpas alas-dose na.  Disyember 14 na ang petsa.  Tumunog ang aking telepono at ang mga ito ang aking nakita.

Ito ang mga unang nagdulot sa akin ng ngiti sa araw na ito.

Maya-maya lamang ay dumating na ang mas inaabangan ko.

Tinalo man sila ng liwanag ng buwan, hindi sila nagpapigil upang ipakita sa akin ang maniningning na mga regalo mula sa kalangitan.  Wala pa ring kupas ang mga Geminid.  At wala akong sawang panonoorin sila taun-taon.

Bitbit ang aking mga kahilingan, muling bumalik ang dalawampu’t limang bulalakaw na Geminid (ang totoo, na-trapik ata ang isa kaya dalawapu’t apat na lamang ang nakabalik)  pabalik sa kalangitan.

 


This post had been transferred by the author to another blog named “Nimotsu Counter.” To read the rest of my 25th birthday celebration together with Vikings and Katipuneros, kindly click here.