HUMAYO KA DIYABLO

Photo by Johnessa Gabrillo

*

Ipinanganak yata akong talaga

Na hindi marunong magpakita

Ng aking tunay na nadarama

*

Lahat ng itinutulak ng bibig

Lahat ng kinikilos sa daigdig

Ang dibdib ang kumakabig

At nagtatago ng lahat ng ligalig


This post had been transferred by the author to another blog named “Nimotsu Counter.” To continue reading the poem, kindly click here.