U.P. kong Pinakamamahal

Congratulations to all the University of the Philippines graduates today! Let’s look back to where it all started, in a paper called “Admission Slip.” So for you, here is a poem I wrote in Filipino a year ago.

The Viewfinder

University of the Philippines Sunflower The U.P. Sunflower

Sa paglilinis ng bodega
Isang Linggo ng umaga
May mga bagay na nakita
Na nagpanumbalik ng mga alaala

University of the Philippines Admission Slip “… you qualified for admission… to U.P. Diliman… for a DEGREE PROGRAM W/ AVAILABLE SLOTS…”

Taos-puso ang aking tuwa
Noong sa akin ay inihatid
Ang iyong liham ng pagtanggap
Na may basbas na kalakip

University of the Philippines Oblation Atat.

Lumuwas na dali-dali
Patungong Quezon City
Upang litrato’y maiguhit
Kasama ang rebultong kapuri-puri

University of the Philippines Ikot Map Oo, nag-print pa ako ng mapa. Bakit ba? 🙂

Nguni’t sa aking pag-ikut-ikot
Ay may mga nagpaabot
Na ang pagpapalitrato’y
May sumpa sa pagtatapos

Nihonggo quiz Shin Airikku Sekku. Minus 0.5 points for the non-Japanese numberings! 🙂

Nagsimula ang unang taon
Sa pagbati ng Ohayou

Panonood ng horror,

eiga sai 2005 flyer Eiga Sai 2005 Flyer. Required at may reaction paper. Pero hindi pa naman in Nihonggo. In English lang muna. 🙂

At pag-aaral ng mga sailor

Vampires, Psychic Girls, Flying Women and Sailor Scouts: Four faces of the young female in Japanese Popular Culture Hindi ko rin akalaing may ganitong klaseng pag-aaral. 🙂

Nandiyan…

View original post 279 more words