Ang Pagsugod ng mga Bulalakaw, mga Viking at mga Katipunero

Noong isang taon, isang parada, fireworks at isang maringal na salu-salo ang dahilan ng aking kaligayahan sa araw ng Disyembre 14 (Parade, Fireworks and A Royal Banquet). Ngayong taon, kakaibang paraan naman ng pagsasaya ang naganap.


Ang oras ay lagpas alas-dose na.  Disyember 14 na ang petsa.  Tumunog ang aking telepono at ang mga ito ang aking nakita.

Ito ang mga unang nagdulot sa akin ng ngiti sa araw na ito.

Maya-maya lamang ay dumating na ang mas inaabangan ko.

Tinalo man sila ng liwanag ng buwan, hindi sila nagpapigil upang ipakita sa akin ang maniningning na mga regalo mula sa kalangitan.  Wala pa ring kupas ang mga Geminid.  At wala akong sawang panonoorin sila taun-taon.

Bitbit ang aking mga kahilingan, muling bumalik ang dalawampu’t limang bulalakaw na Geminid (ang totoo, na-trapik ata ang isa kaya dalawapu’t apat na lamang ang nakabalik)  pabalik sa kalangitan.

 


This post had been transferred by the author to another blog named “Nimotsu Counter.” To read the rest of my 25th birthday celebration together with Vikings and Katipuneros, kindly click here.

 

 

One thought on “Ang Pagsugod ng mga Bulalakaw, mga Viking at mga Katipunero

  1. Pingback: ONE STEP AT A TIME: The 2013 Unclaimed Baggage Center Catalogue | baggage counter

What about your view?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s