HUMAYO KA DIYABLO

Photo by Johnessa Gabrillo

*

Ipinanganak yata akong talaga

Na hindi marunong magpakita

Ng aking tunay na nadarama

*

Lahat ng itinutulak ng bibig

Lahat ng kinikilos sa daigdig

Ang dibdib ang kumakabig

At nagtatago ng lahat ng ligalig


This post had been transferred by the author to another blog named “Nimotsu Counter.” To continue reading the poem, kindly click here.

One thought on “HUMAYO KA DIYABLO

  1. Pingback: ONE STEP AT A TIME: The 2013 Unclaimed Baggage Center Catalogue | baggage counter

What about your view?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s